• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søker

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd fra Lenningen-midlene

Søker

Kriteriar for tilskudd fra Lenningen-midlane.

Pkt. 1.
Formannskapet kan berre gje midlar til tiltak/aktivitet som er i tråd med Soknerådets krav, jfr. pkt. 3 i avtale mellom Etnedal kommune og Bruflat Sokn (sak 15/263):
"Bruflat Sokn forutsetter at Etnedal kommune benytter midlene til allmennyttige, trivselsfremmende, prosjektbaserte formål. Det betyr at midlene ikke skal benyttes til ordinær drift, men benyttes som del- eller helfinansiering til konkrete allmennyttige formål. Midlene skal i sin helhet finansiere tiltak i nåværende Etnedal kommune, og nærværende avtale opphører ved en eventuell kommunesammenslåing. Etnedal kommune v/formannskapet disponerer midlene etter beste skjønn."

Søknadsfrist: 1. oktober

Søkjar
/
Kontaktopplysningar
/
Hjelp
Lukk
  • Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  • Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  • Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader