• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om utvidet skjenkeområde

Informasjon

Retningsliner for søknad om utvida skjenkeområde

Dette søknadskjemaet er ment for innehavere av ordinær skjenkebevilling som for en enkel anledning ønsker å utvide sitt skjenkeområde. Skjenkebevillingen gjelder normal for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Ihht alkohollovens § 4-2 kan bevillingen for en enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet.

Ordinær skjenkebevilling kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde i et tilleggslokale eller på et uteområde, i umiddelbar nærhet til serveringsstedet. Utendørs skjenkeområde skal vare klart avgrenset og kan ikkje være i nær tilknytning til trafikert område.

Dersom det blir søkt om bevilling til å skjenke på utendørs område, skal tegning over området sendes inn.

Vedlegg kan du laste opp til slutt i søknaden eller ettersende per post.

Søknad om utvida skjenkeområde må være levert seinest tre uker før arrangementet starter.

Hjelp
Lukk
  • Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  • Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  • Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vennligst vent...

Loader